Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Evenementenkalender

Heschel over profeten
Donderdag 30 Januari 2014, 20:00 - 22:00
Wat hebben Israëls profeten ons te zeggen? Heschel wijst een spoor.
Donderdag 30 januari, 20.00 uur in de Opstandingskerk - Ds. Sjirk van der Zee

Aanleiding van deze lezing door ds. Sjirk van der Zee is de onlangs verschenen vertaling van het boek “De Profeten” van Abraham Joshua Heschel.

Over dit boek en de actualiteit van dit thema zegt de spreker: “Omkeer kan vernieuwing te weeg brengen. In Reformatorische kring werd ge­opperd dat de kerk, die zich in een crisis bevindt, terug zou moeten naar de rijkdom van de Reformatie.

Een terugkeer die verder gaat is waarschijnlijk nog meer zinvol: terugkeer tot de wortels van de kerk, de Joodse moedergrond. Inspirerend hierbij kan zijn het befaamde werk De Profeten van Abraham Joshua Heschel, één van de meest prominente Joodse theologen en filosofen van de 20e eeuw. Volgens hem is de boodschap van de profeten voor alle tijden en de toekomst van de Westelijke wereld zal afhangen van de wijze waarop wij met de Hebreeuwse Bijbel omgaan, een Bijbel waarin de profeten ons Gods stem laten horen wanneer Hij spreekt voor de stemlozen, armen en verdrukten. "De mate waarin de christenheid zich met de Hebreeuwse Bijbel vereenzelvigt, is", aldus Heschel, "zowel een toets voor haar authenticiteit als voor de Joodse".  Het ontbreken van een dergelijke vereenzelviging kan men zien als één van de voornaamste oorzaken van de huidige malaise van de kerk.”

Ds. Sjirk van der Zee is in de afgelopen jaren meerdere keren als zeer gewaardeerd spreker in ons midden geweest. Het zal zeker een inspi­rerende avond worden. U bent van harte uitge­nodigd donderdagavond 30 januari 2014 aanwezig te zijn..

b adres

b kerkdienst

b email

b abonneren

b facebook

b twitter

ANBI

logo RGB DIAP transparant

ANBI