Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Kindercatechese

 

Maaltijd van de Heer

Met name in de dienst van 10.45 uur zijn kinderen van harte welkom aan de Maaltijd van de Heer. In deze diensten is er een lopende viering en in de Stille Week - de week voor Pasen - is er op Witte Donderdag een kringviering met kinderen. Een goede voorbereiding voor een eerste viering is van belang. Deze kan in het gezin plaatsvinden. Eenmaal per jaar bieden we de mogelijkheid van een gezamenlijke voorbereiding. Kinderen van 7 en 8 jaar worden persoonlijk uitgenodigd.

 

discover sDiscover S

Leren over de kerk

Discover S(mall) is voor kinderen van 11 jaar of groep 7 van de basisschool. Groepen van ongeveer 10 kinderen komen wekelijks bij elkaar in een zaal van de kerk of bij de leiding thuis in Houten Zuid. 
 
Het programma ziet er globaal als volgt uit:

• de kerk, wat en wie kom je daarin tegen?

• de Bijbel, belangrijke mensen, verhalen en symbolen

• de feesten en het kerkelijk jaar

• de inhoud van de kerkdienst

• de Bijbel, verhalen van Jezus en sleutelbegrippen, getuigenissen uit de geschiedenis tot op vandaag

 
 We leren veel van en met elkaar en doen ook altijd iets actiefs, bijvoorbeeld een woordzoeker, een toneelstukje of een quiz. Iedere week neemt iemand anders iets lekkers mee. Voor de kerst komen we 10x bij elkaar en in het nieuwe jaar ook weer ongeveer 10x. Rond Palmzondag stoppen we.
Er worden excursies georganiseerd naar de RK-kerk in Houten en het Joods Historisch Kindermuseum in Amsterdam. Ook ouders kunnen daaraan deelnemen. Deze excursies zijn vaak de hoogtepunten van het Discover S jaar.

 

Lijkt het je leuk om mee te doen en kinderen van je eigen leeftijd te ontmoeten? Schrijf je dan via dit formulier in.

 

Discover M

discover mLeren over God.

Discover M(edium) is voor de kinderen uit groep 8 van de basisschool. De kinderen leren over de feesten van het kerkelijk jaar, de geschiedenis van de kerk en een aantal specifieke Bijbelverhalen. We werken onder andere uit de methode JOP Basics. Hierbij doen we verschillende activiteiten, zoals (bord)spellen, discussies en andere (grappige) werkvormen.

 

Er is ruimte voor ieders eigen verhaal of mening over een onderwerp.

 

Discover-M komt wekelijks 1 uur bij elkaar. De leiding zorgt voor wat te drinken en meestal neemt iemand wat lekkers mee.

 

Info via dit formulier.