Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Nieuws

Leeskring Over levenskunst en het christelijke geloof

Is het leven -als eenheid van gave en opgave-een kunst? In deze leeskring vragen we de grote filosofen naar hun visie op het goede leven.

Vervolgens bespreken we onder leiding van Teun Tieleman hoe deze bevindingen zich verhouden tot het christelijk geloof.

Wat Teun betreft: hij is een meelevend lid van onze gemeente. Hij  was onder meer voorzitter van het cluster missionair werk. 

Hij is hoogleraar in de antieke wijsbegeerte en geneeskunde. 

Bij deze kring maken we gebruik van het boek:

Over levenskunst. De grote filosofen over het goede leven (Ambo, 18de druk 2014). Joep Dohmen, red. € 25.99.  

Data: zes donderdagavonden in de kerk van 20.00 uur tot 22.00 uur:  

15 oktober, 19 november, 21 januari, 18 februari, 18 maart, 22 april.      

(De data in 2021 zijn onder een zeker voorbehoud. Nieuwe data worden zonodig in onderling overleg vastgesteld).

 Aantal deelnemers: we hanteren een maximaal aantal van 12 deelnemers.

Voor aanmelden en vragen kun je terecht bij Chris Karssen.

 

Agenda

Geen evenementen

b adres

b kerkdienst

b email

b abonneren

b facebook

b twitter

ANBI

logo RGB DIAP transparant

ANBI