Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

 

 

Joined!

Seniorenwerk

Diaconie

Pastoraat

Jeugdpastoraat (samen met cluster Pastoraat)

 

Jeugddiaconaat (samen met cluster Diaconaat)

Wijkwerk in samenwerking met pastoraat en diaconaat.

Pastoraat aan de bewoners in de drie zorginstellingen en mensen van 85 jaar en ouder die zelfstandig thuis wonen.

Wijkwerk (samen met Pastoraat)

Jeugddiaconaat

Seniorendiaconaat

Werelddiaconaat

Sociaaldiaconaat

Diaconaat in ziekenhuis en gevangenis

Wijkwerk (samen met Diaconaat)

Jeugdpastoraat

Seniorenpastoraat

Pastoraal team/doelgroepenpastoraat

Ziekenhuispastoraat

 

Activiteiten

Kindercatechese Maaltijd van de Heer

Doopcatechese

Op de groei

Herinneringsbijeenkomst

Discover S, M, L, XL

Gesprekskring Verdiepen en Belijden

Kinderfeest

Take a Break

Actie “Roos”

G-groep De Schakel

Zomerkampen

Stepdancegroep “So Double U”

Zomeractiviteiten

 

Activiteiten Gemeentebreed

Open Kerk op marktdag (3e donderdagmorgen van de maand)

Zomerdiners

Paas-en Kerstvieringen

Kerstviering in Het Haltna Huis

Seniorenkerkdienst

Vieringen Haltna Huis en de Loerickerstee (maandelijks)

Vieringen Houtens Erf (volgens rooster)

Zomeractiviteiten (concert, film)

Seniorengespreksochtend 1e donderdagmorgen van de maand

Seniorengespreksochtend 2e woensdagmorgen van de maand, o.l.v. ds. Van der Lugt

Gespreksgroep in De Loericker Stee, 3e woensdagmiddag in de maand.

Bevordering van individuele contacten met senioren in de wijk en jongeren

 

 

 

Activiteiten

Schuldhulpverlening

Kerkradio en Kerk-TV

Bloemenfonds

Verjaardagsfonds

Paaskaartenactie

Kaarten voor zieken

Vervoer naar de kerk

Fruitbakjesactie

Vluchtelingenhulp

Schuldhulpmaatjes

Geboorteboekje

Activiteiten

Bezoekwerk in de wijk door predikanten, pastor, ouderlingen, pastoraal team, contactpersonen: bij ziekte, rouw, lastige perioden, feestelijke momenten, gedenkdagen

Ontmoetingen rond een thema

Ontmoetingen voor doelgroepen

Bijeenkomsten over ethische vraagstukken

Verwelkomingswerk op zondag voor nieuwe leden of gasten

Verwelkomingswerk in de wijk

Toerusting van pastorale ambtsdragers en medewerkers

Terugkomavond afgetreden ambtsdragers (1x per 2 jaar)

Pastoraal Café

BabaMusic

Koffiedrinken 60+  

Kerstkaart voor gemeenteleden (kerstgroet & uitnodiging vieringen) 

 

gelinkt aan Pastoraat:

Gedachtenisdienst (Seniorenwerk/Eredienst)

Missionair 

Stepgroep

Jeugdmusical

 

 

Missionair 

Werkgroep “Armoede Houten uit”

Werkgroep “Kerk en Minima”

Voedselbank

IDO

St. Present

Kamp Zeist

Arbeidscafé

Contacten met en deelname in burgerlijke /sociale instanties

Interkerkelijke activiteiten “Houten ontmoet”: Wereldhuis

Amnesty International

Vakantieweken voor iedereen

KIA-projecten

St. Timon

Hospice

 

Missionair

Open gesprek in het café

Zin-wandeling

 

 

Incidentele activiteiten 

Taizé-reizen

Activiteiten College de Heemlanden

 

 

 

 

 

 

Eredienst

Vorming & Toerusting

Beheer & Financiën

Eredienst gerelateerd:

Kapel

Crèche

Kindernevendienst en iNBTWN

Lectoren

Beamerteam

Liturgisch bloemschikken

Kerkfotografen

Muzikale ondersteuning

Toetsenisten (orgel/piano)

Kinderkoor Twinkels

Jongerenkoor

Cantorij

Verbeeldingsgroep

Seniorengespreksgroep olv Annelies Bouwman

Seniorengespreksgroep “geloven met nieuwe ogen”

Catecheseproject voor de gemeente

NeXT

 

Toerusting taakvervullers

Toerusting rond Gebed en Genezing

Boekbesprekingen

 

Oefenen in levenskunst

Gesprekskring Houten Zuid

 

 

Beheer/onderhoud gebouwen en faciliteiten

Financiële zaken

Personele Zaken

Actie Kerkbalans (VVB)

Kerkelijk bureau en ledenadministratie

Kerkelijk archief

Acti€-f

GOK

 

Overige vieringen 

Ziekenzalving

Vespers

Stiltevieringen

Lofprijsavonden

Peuter- en kleutervieringen

Schoolkerkdiensten

Diensten in zorginstellingen

Meditatieve vieringen

 

Activiteiten 

Cie. Kerk en Israël

Boekentafel

Gebedskringen

Gemeentekringen

Familieskringen

Mannencafé / Vrouwencafé

Kloosterweekend

Zin in film…

Contacten/activiteiten Bristol

Zondagochtendgesprek

Communicatiemiddelen:

Noodzaak

Van week tot week

Website

Facebook

Twitter

Beamer

Jaargids

Kerkbalanskrant

Missionair 

Oecumenische vredesdienst

Oecumenische kerstnachtdienst

Missionair

Missionaire ambassadeurs

Interkerkelijk gebed

Vrouwengesprekskring

Alphacursus

Deelname aan gemeentelijke activiteitenmarkt

Missionair 

Ter beschikking stellen kerkgebouw voor missionaire activiteiten