Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Het Kerkelijk bureau

Het Kerkelijk Bureau wordt gehouden in de consistorie (bij binnenkomst links) van de Opstandingskerk
en is wekelijks open op woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur.
 

Geboorte

We krijgen van de burgerlijke overheid geen geboortes door.

Als u wilt dat uw kind ingeschreven wordt als PKN lid dient u dit zelf door te geven aan het kerkelijk bureau. Dat kan via een inschrijfformulier dat is aan te vragen via het Kerkelijk Bureau of door het invullen van dit formulier*. 

Dit is vooral van belang voor kinderen die niet gedoopt worden, want dopelingen schrijven we automatisch in als lid.

 

Doop

Voorafgaand aan de doop is er een doopzitting waarin de predikant de dienst met u zal doornemen.

Op het kerkelijk bureau is bekend op welke zondagen er doopdiensten zijn en wanneer de doopzittingen gepland zijn.

Wij vragen u voorafgaand aan de doopzitting een doopformulier in te vullen. Dat is aan te vragen via het Kerkelijk Bureau.

Via het kerkelijk bureau is er tegen een geringe vergoeding een CD met doopfoto's en een CD met de geluidsopname van de dienst te verkrijgen.

 

Inschrijven

Als u zich wilt inschrijven als PKN lid dan kunt een inschrijfformulier invullen dat is aan te vragen via het Kerkelijk Bureau of door het invullen van dit formulier*.  

 

Belijdenis

U kunt hiervoor contact opnemen met één van onze predikanten.

 

Huwelijk

Het is belangrijk dat u zo vroeg mogelijk contact opneemt met de predikant en de beheerder van het kerkgebouw om de huwelijksdatum vast te leggen in de agenda. Als uw huwelijk buiten ons kerkgebouw plaats gaat vinden of er een predikant van buiten onze gemeente in ons kerkgebouw voor zal gaan dan dient u contact op te nemen met de scriba van de kerkenraad. Wij vragen u een huwelijksformulier in te vullen. Dat kan via een formulier dat is aan te vragen via het Kerkelijk Bureau of door het invullen van dit formulier*.  Lees ook de toelichting bij aanvraag van een huwelijksbevestiging.

 

Scheiding

Deze mutatie verloopt meestal automatisch via de burgerlijke overheid.

 

Verhuizen vanuit Houten naar elders

Deze mutatie verloopt meestal automatisch via de burgerlijke overheid.

Als u verhuist naar een burgerlijke gemeente die meer dan één PKN gemeente binnen haar grenzen heeft is het zinvol om in uw nieuwe gemeente contact op te nemen met het kerkelijk bureau of de scriba om te controleren of u bij de juiste gemeente bent ingeschreven.

 

Verhuizen naar Houten

Deze mutatie verloopt meestal automatisch via de burgerlijke overheid.

Mensen die in hun vorige woonplaats lid waren van een Hervormde Gemeente krijgen een brief waarin gevraagd wordt om te beslissen of ze ingeschreven willen worden bij de Hervormde Gemeente Houten (Sionkerk) of de Protestantse Gemeente Houten (Opstandingskerk). Als u niet reageert wordt u door de PKN automatisch ingeschreven bij de HG Houten (Sion).

 

Overlijden

Deze mutatie verloopt meestal automatisch via de burgerlijke overheid.

De nabestaanden kunnen rechtstreeks contact opnemen met één van onze predikanten of de scriba.

 

Voorkeurslidmaatschap

Wanneer u in Houten woont en elders lid wilt worden van een PKN-gemeente (of andersom) dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.

 

Uitschrijven

Wanneer u uitgeschreven wilt worden als lid van onze gemeente dan kunt u contract opnemen met het kerkelijk bureau.

 

Kerkbalans

Op het kerkelijk bureau wordt bijgehouden wie er aangeschreven worden bij de Actie Kerkbalans.

Als daar vragen over zijn kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.

Voor financiële vragen kunt u terecht bij de Penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.

Periodieke gift

Uw gift is een periodieke gift als:​
• u de gift hebt laten vastleggen in deze schriftelijke overeenkomst;​
• u conform deze overeenkomst regelmatig (minstens 1 keer per jaar)​
bedragen overmaakt naar de kerkelijke gemeente die in deze overeenkomst​
wordt genoemd;​
• deze bedragen steeds even hoog zijn;​
• u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar de​
kerkelijke gemeente;​
• uw kerkelijke gemeente geen tegenprestatie levert;​
• de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van uzelf of uw partner.

 

Noodzaak & Jaargids

Op het kerkelijk bureau wordt bijgehouden wie de Noodzaak en de Jaargids ontvangen.

Voor aanmeldingen of opzeggingen kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.

 

Informatie over uw inschrijving

Als u twijfelt over de juistheid van uw inschrijving, wilt weten hoe u geregistreerd staat of andere vragen heeft dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.

 

Collectebonnen

Op het kerkelijk bureau kunt u ook terecht om collectebonnen te kopen.
Er zijn collectebonnen te koop in diverse waarden.

  • Wit: de waarde per bon is 2,00 euro en per kaart van 20 bonnen  40,00 euro;
  • Oranje: de waarde per bon is 1,00 euro en per kaart van 20 bonnen 20,00 euro;
  • Blauw : de waarde per bon is 0,50 euro en per kaart van 20 bonnen 10,00 euro;
  • Geel: de waarde per bon is 0,25 euro en per kaart van 20 bonnen 5,00 euro;

 

Per bank maakt u het benodigde bedrag over op rekeningnummer NL35 INGB 000 9308189 t.n.v. Protestantse Gemeente te Houten inz. VVB onder vermelding van uw adres en collectebonnen met aantal en kleur/bedrag van de kaarten. Ongeveer 1 week na betaling liggen dan de kaarten voor u klaar om af te halen in de consistoriekamer (tijdens de vakantieperiode kan het iets langer duren). U kunt de kaarten ook ontvangen per post, maar dan vragen we u om 1 euro extra per bestelling over te maken voor de postzegels.

 

Contact 

  • Als u contact wilt met iemand van het kerkelijk bureau, dan kan dat via dit contactformulier.

  • U kunt ingevulde formulieren mailen naar het adres kerkelijkbureau$pghouten (vervang $ door het bekende apestaartje en voeg aan het eind .nl toe)

Van Week tot week digitaal

inschrijven voor van week tot week

{emailcloak=off}

Wat is

Agenda

Geen evenementen

b adres

b kerkdienst

b email

b abonneren

b facebook

b twitter

ANBI

logo RGB DIAP transparant

ANBI