Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Creche

De crèche geeft ouders gelegenheid om ongestoord de kerkdienst bij te wonen. Voor de kinderen is het een prettige manier om voor het eerst met de kerk kennis te maken. Er is crèche voor kinderen van 0 t/m 3 jaar in de zaal 2 op de begane grond van de kerk, tijdens beide ochtenddiensten. Tijdens de middagvieringen is er geen crèche. Ouders kunnen tijdens de inzameling van de gaven hun kinderen uit de créche ophalen om zo gezamenlijk de dienst af te sluiten. Zo leren de kinderen al vroeg dat ze erbij horen.

De leiding bestaat uit volwassenen en jongeren vanaf 11 jaar.

 

Meer informatie via dit formulier.

 

Kindernevendienst

De kindernevendiensten worden gehouden tijdens de ochtenddiensten. Het doel is om kinderen op hun eigen niveau vertrouwd te maken met de Bijbelse verhalen. De verhalen sluiten aan bij de lezingen in de eredienst. Bij de jongere kinderen gaat dat d.m.v. vertellen, zingen en knutselen. Bij de oudere kinderen is er een combinatie van een vertelling en gesprek, al dan niet met een verwerking. Als leidraad volgen wij o.a. het blad ‘Kind op Zondag’ en wordt het werkboek 'Zondags gaan wij naar de kerk' gebruikt.

 

In de dienst van 9.00 uur verlaten alle kinderen de kerkzaal na het gesprek met de dominee en gaan naar een nevendienstruimte. Daar vindt een viering plaats met gebed, collecte en verhaal. De kinderen van groep 1 t/m 8 blijven in één groep bij elkaar. Ze komen vlak voor het laatste lied weer terug in de kerkzaal.

 

Ook in de dienst van 10.45 uur gaan alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 (onderverdeeld in: groepen 1-3, 4-6 en 7-8) na het gesprek met de dominee naar hun eigen ruimte. Daar vindt een viering plaats met gebed, collecte en verhaal. De kinderen uit de groepen 4-8 komen vlak voor het laatste lied weer terug in de kerkzaal.

 

De kinderen uit de groepen 1-3 staan bij het uitspreken van de zegen op het balkon in de kerkzaal. Daarna kunnen ze door hun ouders in hun nevendienstruimte worden opgehaald.

 

Voor meer informatie kun je mailen via dit formulier.