Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Zeven meditatieve vieringen bij het jaarthema 'liefhebben'

De zeven meditatieve vieringen in dit seizoen zijn er om even stil te worden, tot rust te komen en inspiratie op te doen.

 

Het zijn vieringen met wortels in de kloostertraditie waarbij broeders en zusters ’s avonds bijeenkomen voor de vespers: gebedsmomenten die vooral heel veel rust en vrede uitstralen. Om dit zelfde gevoel in de meditatieve vieringen te bieden is er veel aandacht voor muziek, kunst, korte teksten, gebeden, stiltes en een sfeervol verlichte kerk.

  

Het jaarthema Liefhebben is belangrijk in deze tijd van groeiende polarisatie en wantrouwen. In de sociale media worden veel mensen om niets bedreigd en kapot gemaakt. In zo’n samenleving is het van groot belang dat er mensen zijn met een geest van liefde en goedheid. Daarom zoeken we in de vieringen contact met de spirituele bronnen waaraan je geest zich mag laven. Je hoeft niet te praten, alleen maar te luisteren, naar je lijf, je hart, je roeping en je drive in het leven… En misschien versta je ook wel iets van het beroep dat op je wordt gedaan, om een instrument van vrede, barmhartigheid en liefde te zijn. Wellicht zit er iets tussen dat echt je aandacht verdient!

 

De meditatieve vieringen zijn een initiatief van de Oecumenische Werkgroep Meditatieve Vieringen. Ze vinden plaats in de RK Kerk aan de Loerikseweg 10, op zaterdagavond, aanvang 19.00 uur. De kerk is open vanaf 18.45 uur. De diensten kunnen via de livestream tegelijk of na afloop worden gevolgd via pj23.nl.

  

De data van de meditatieve vieringen 2021 - 2022 zijn:

  • zaterdag 2 oktober
  • zaterdag 13 november
  • zaterdag 11 december
  • zaterdag 8 januari
  • zaterdag 12 februari
  • zaterdag 12 maart
  • en zaterdag 9 april. 

Voor meer informatie: Loes Smit- van Dijk

liefhebben nel blokland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schilderij van Nel Blokland