Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Stilteviering

 

dia 1

Elke derde zondag van de maanden september t/m april is er een Stilteviering in de Opstandingskerk. In een Stilteviering ligt de nadruk op gebed en meditatie. Het doel hiervan is om mensen de gelegenheid te geven tot rust te komen en zich op God te richten. 

 

Welkom!

De kerkzaal is open vanaf 20.15 uur. De viering begint om 20.30 uur.Vele mensen ervaren de stilteviering steeds weer als een heilzaam samenzijn en gaan gezegend naar huis. Weet u welkom!

 

De structuur van de Stilteviering

De structuur van de Stilteviering is in grote lijnen zoals die eeuwenlang in de christelijke kerk is gebruikt:

  • Kyrie (inkeer en aanroepen van God)
  • Gloria (lof aan God omdat Hij naar ons omziet)
  • Credo (ons geloof uitspreken)
  • Sanctus (ontmoeting in stilte)
  • Agnus Dei (het bij God brengen van alles waar we mee zitten)

 

In de Stilteviering is er twee keer een periode van stilte: na het Kyrie (ongeveer 5 minuten) en tijdens het Sanctus (ongeveer 12 minuten).  Rond half tien, na het gezongen "Amen´, sluiten we de Stilteviering af.

 

De muziek in de Stilteviering

De meeste liederen die we zingen komen uit Taizé. Dit is een plaatsje in Frankrijk waar al vele jaren grote groepen mensen, waaronder veel jongeren, samenkomen om te bidden en te vieren. De Taizé-melodiën hebben een eenvoudige tekst en melodie. Vaak met veel herhaling, waardoor de liederen kunnen 'verinnerlijken'. 

 

Na afloop van de Stilteviering

U van harte welkom om na de Stilteviering nog te blijven. Na afloop worden er nog enkele liederen gezongen. Ook is er de gelegenheid om te bidden of voorbede te ontvangen. Wilt u nog even wat drinken? Dan bent u boven in de barzaal van harte wekom.

 

Contact

Neemt u gerust contact op met de coördinator van de Stilteviering via dit formulier