Logo PG Houten kleur
Goede buren

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

PG Houten

Diensten van deze week

 

 

Dinsdag 1 december – Loericker Stee
10.30 uur      Mw. R. Kordes


Woensdag 2 december
19.30 uur      Adventsvesper

Zondag 6 december – 2e advent
9.00 uur        Ds. M. Snaterse
                   KND: groep 1 t/m 8
10.45 uur      Ds. M. Snaterse

                  KND: groep 1 t/m 8 en iNBTWN
17.00 uur      Vesper
1e collecte:    Algemene diaconale doelen
2e collecte:    Pastoraat
Thema KND:  Tijd om te luisteren – Lucas 1:26-38

 

Lees meer...

Uitgelicht

image003

De Vijf Schatten

 

In het visiedocument voor 2015 – 2020 zijn vijf ‘schatten’ benoemd. Deze schatten representeren elementen die door gemeenteleden als gemeente-eigen en waardevol worden gezien. De vijf panelen zijn opgehangen op één van de muren in de kerk en verbeelden de schatten. Lees verder voor een toelichting bij de panelen.

Lees meer...

Nieuws

pinksteren1Zevenwekenvorming 2016

 

Thema

“Weg van Leven” is de titel van de zeven weekse vorming 2016. Deze vorming vindt plaats in de 7 weken tussen Pasen en Pinksteren. De vorming is steeds als zeer waardevol ervaren en wordt al jaren - om de twee jaar - gegeven in de PGH.

 

Lees meer...

film vluchtelingenVluchtelingen in Houten

De matrassen actie ligt alweer even achter ons. Omroep Houten heeft naar aanleiding van de opvang in Houten een filmpje gemaakt over vluchtelingen opvang gezien vanuit een Christelijk oogpunt. Heeft u het nog niet gezien?

 

Lees meer...

zingenNieuw vanaf 4 november: het WoensdagOchtendKoor

Er is een nieuwe activiteit voor iedereen die op woensdagmorgen vrij is en het fijn vindt om anderen te ontmoeten en samen te zingen: het WoensdagOchtendKoor, kortweg WOK.

 

Lees meer...

Voorblad visiedocument Schatten DelenVisiedocument Schatten om te delen

Op de vergadering van de Grote Kerkenraad van 22 september 2015 is het visiedocument Schatten om te delen aangenomen. In dit prachtige document heeft de projectgroep Visie en beleid de vijf gevonden schatten – Thuis, Veelkleurigheid, Omgang met God, Jeugd, Kerk naar Buiten – in de Protestantse Gemeente Houten beschreven en vijf speerpunten voor de komende jaren ontwikkeld.
Het gaat om vijf aandachtspunten waaraan we de komende vijf jaren tijd, aandacht en middelen willen besteden. De speerpunten zijn: Kerk dichtbij, Pionieren, Rituelen, Schone Kunsten, PGH Digitaal. Vertrouwde én verrassende thema’s die ongetwijfeld nieuwsgierig maken of vragen oproepen. Uiteraard gaat u er meer over horen, maar u kunt het visiedocument 2015-2020 Schatten om te delen nu al lezen.

b adres

b kerkdienst

b email

b abonneren

b facebook

b twitter

ANBI

ANBI